Վճարովի ծառայություններ

Վճարովի ծառայությունները Ֆեդերացիայի ինքնաֆինանսավորման հնարավորության ապահովման միջոց են։ Դրանցից ստացված ողջ հասույթը ծառայում է Ֆեդերացիայի նպատակներին ու խնդիրներին։

Սկսե՛ք սովորել այսօր