Մեր առաքելությունը

Հայաստանի ֆիզիկական թերապիայի և մերսման ազգային ֆեդերացիան (ՀՖԹՄԱՖ) ոչ առևտրային կազմակերպություն է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և իրավաբանական անձանց հասարակական միավորում, որն ունի ոչ առևտրային կազմակերպության կարգավիճակ:


Ֆեդերացիան գործում է ՀՀ օրենսդրության, ՀՀ միջազգային պայմանագրերի, և իր կանոնադրության հիման վրա: Ֆեդերացիայի գործունեության սկզբունքներն են՝ օրինականությունը, խտրականության բացառումը, բարեխղճությունը, անդամների շահերի ընդհանրությունը, անդամության կամավորությունը և հաշվետվողականությունը: Ֆեդերացիան գործում է ՀՀ ողջ տարածքում և օտարերկրյա պետություններում՝ այդ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:

Ֆեդերացիայի առաքելությունն է ստեղծել ֆիզիկական թերապիայի և մերսման ոլորտի ՀՀ և առհասարակ հայ մասնագետների համար փորձի փոխանակման և կատարելագործման հարթակ, հնարավորություն ընձեռնել մասնագետներին իրենց գործունեության շրջանակներում համագործակցելու տեղական և արտերկրյա մասնագետների հետ, նպաստել ոլորտում օրենսդրական կարգավորումներին և էթիկ սկզբունքների մշակմանն ու պահպանմանը։ 

Ֆեդերացիան խիստ կարևորում է առողջ ապրելակերպի խթանումը մեր հասարակությունում, և այդ իմաստով է, որ ծավալում է քարոզչական գոծունեություն, ինչպես նաև հանրամատչելի է դարձնում ՀՀ-ում բնակչության տարբեր շերտերի մոտ սեփական առողջության հանդեպ հոգատար վերաբերմունքի ձևավորմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը։

Массажный стол

Կապ հաստատեք մեզ հետ ձեզ հուզող հարցերի դեպքում

Եթե որևէ տեղեկույթ չկարողացաք գտնել մեր կայքում, կամ առավել մանրամասներ են ձեզ պետք, ապա կարող եք հետադարձ կապով դիմել մեզ, և մեր աշխատակիցը կպատասխանի ձեզ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում։

Homepage
  • Facebook
  • LinkedIn Социальные Иконка
  • YouTube
  • Instagram

armmassagefederation@gmail.com
+374-91-507576

Ա․ Ահարոնյան 2, Երևան, ՀՀ

© 2021 by ANFPMT

All rights reserved!
Created with Wix.com