ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՆԴԱՄԱԿՑԵԼ

Ֆեդերացիային անդամակցելու համար անձը պետք է ներկայացնի`

  1. Անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը՝ անձնագիր կամ նույնականացման քարտ (վավերականության ժամկետի մեջ), 

  2. Մասնագիտական կրթության վերաբերյալ փաստաթղթերի պատճենները (դիպլոմ, վկայական, հավաստագիր, եթե առկա են), և/կամ աշխատավայրից իր գործատուի կողմից տեղեկանք այն մասին, որ նա աշխատում(ել) է ֆիզիկական թերապիայի և/կամ մերսման ոլորտում առվազն մեկ տարի,

  3. Լրացված սույն դիմումի ձևը (ներբեռնել դիմումը),

  4. 3X4 չափի 2 լուսանկար,

  5. Անդամավճարի անդորրագիրը (վճարումը 1 տարվա կտրվածքով՝ 24,000 ՀՀ դրամ) (ներբեռնել բանկային վավերապայմանները):

Открыть рабочую область
Встреча на открытом воздухе